Winkelwagen

CPR 15 richtlijnen blijven voorlopig van kracht

De introductie van de nieuwe integrale conceptrichtlijn PGS 15 is uitgesteld. Tijdens de vergadering van 23 februari 2005 onder leiding van het Ministerie van V.R.O.M., is besloten tot uitstel vanwege de vele commentaren die nog behandeld moeten worden. De volgende datum is gepland op 30 maart 2005.

Tevens zal, zoals te doen gebruikelijk is bij de introductie van een dergelijke richtlijn, eerste nog een kosteneffectonderzoek plaatsvinden. De verwachting is dat het nog wel enige tijd zal duren alvorens de nieuwe richtlijn aan de staatssecretaris zal worden aangeboden.

Vooralsnog zullen lopende en urgente zaken conform de CPR 15-1, 2 of 3 gehandhaafd moeten worden. De verwachting is overigens dat er een ruime overgangsperiode in acht zal worden genomen bij het van kracht worden van de PGS 15 en opslagen die zijn gerealiseerd onder de CPR 15 blijven voldoen aan de huidige stand der techniek en dus niet vervangen hoeven te worden.