Winkelwagen

Regelmatig incidenten met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen hebben als kenmerk dat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. Wanneer er iets mis gaat met deze stoffen, kunnen de gevolgen rampzalig zijn – denk maar aan de vuurwerkramp in Enschede. De regels worden daarom regelmatig aangescherpt, maar toch zijn er nog altijd bedrijven die grote risico’s nemen. Gevaarlijke vuurwerkopslag Bij de opslag […]

CPR 15 richtlijnen blijven voorlopig van kracht

De introductie van de nieuwe integrale conceptrichtlijn PGS 15 is uitgesteld. Tijdens de vergadering van 23 februari 2005 onder leiding van het Ministerie van V.R.O.M., is besloten tot uitstel vanwege de vele commentaren die nog behandeld moeten worden. De volgende datum is gepland op 30 maart 2005. Tevens zal, zoals te doen gebruikelijk is bij […]

De Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15, is aanvaard

De Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15, is aanvaard. De nieuwe richtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen is per 28 juni 2005 aanvaard. Hiermee worden de CPR 15 -1, 2 en 3 richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen, de leidraad voor vergunningverlening van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij stucadoorsbedrijven en hoofdstuk 8.3 […]

NEN-EN-14470-1 de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten

NEN-EN-14470-1 de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten. Het jarenlange proces van vergaderen en het sluiten van compromissen heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwe Europese norm voor Fire safety storage cabinets, de EN-14470-1. Op 2 februari 2004 is de norm door alle Europese lidstaten aanvaard. In Mei 2004 heeft het Centrum van Normalisatie de nieuwe norm […]

Gewijzigde versie PGS 15

De originele tekst van de PGS15 is tekstueel en inhoudelijk op enkele punten gewijzigd en de fouten zijn hersteld.Onderstaand treft u een link naar de nieuwe PGS15 welke u daarna kunt downloaden. Link: https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf

Na de NEN-EN-14470-1 nu ook de NEN-EN-14470-2.

Na de NEN-EN-14470-1 nu ook de NEN-EN-14470-2. Sinds juli 2006 is er nu ook een nieuwe richtlijn voor Safety cabinets for pressurised gas cilinders, de EN-14470-2. Het Centrum van Normalisatie heeft de EN-14470-2 september 2006 aanvaard en uitgebracht als de NEN-EN-14470-2. Uitgangspunt van de nieuwe norm voor brandwerende opslagkasten van cilinderflessen was de nieuwe norm voor […]