Winkelwagen

NEN-EN-14470-1 de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten

NEN-EN-14470-1 de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten.

Het jarenlange proces van vergaderen en het sluiten van compromissen heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwe Europese norm voor Fire safety storage cabinets, de EN-14470-1. Op 2 februari 2004 is de norm door alle Europese lidstaten aanvaard. In Mei 2004 heeft het Centrum van Normalisatie de nieuwe norm omgezet in de Nederlandse norm NEN-EN-14470-1, welke per juni 2005 is opgenomen in de nieuwe richtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen de Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15. 

De noodzaak voor het opnieuw formuleren van de testeisen voor brandwerende veiligheidskasten, ofwel brandveiligheidsopslagkasten zoals de PGS 15 dit typt opslag nu noemt, was groot. Onder de oude norm werden er verschillen geconstateerd tussen de testresultaten uit de diverse brandkamers in Europa.
Door de nieuwe formulering kunnen alle geaccrediteerde Europese testhuizen de brandkamer test op de zelfde wijze uitvoeren. Tevens wordt nu overal gebruik gemaakt van het zelfde type meetapparatuur en hittesensoren die worden aangebracht op vaste, in de norm vastgelegde, locaties in de veiligheidskast.

Voor de brandwerendheid zijn een viertal niveaus vastgesteld. 15, 30, 60 en 90 minuten brandwerendheid. Elke Europese lidstaat is vrij in de keuze welk niveau in de nationale regelgeving zal worden toegepast. Het dichtbevolkte Nederland stelt terecht de ondergrens op 30 minuten brandwerendheid. Zweden daarentegen wilde oorspronkelijk niet meer dan 10 minuten als ondergrens maar heeft zich uiteindelijk kunnen vinden in de minimale eis van 15 minuten brandwerendheid.

De Milieu Concurrent BV biedt zowel 30 minuten als 90 minuten brandwerende veiligheidskasten conform NEN-EN-14470-1 aan. 60 minuten brandwerende veiligheidskasten conform NEN-EN-14470-1 worden niet of nauwelijks geproduceerd aangezien de productiekosten vrijwel gelijk zijn aan die van 90 minuten brandwerende veiligheidskasten conform NEN-EN-14470-1.

Voor meer informatie of praktijkgerichte adviezen over de diverse veiligheidskasten of de richtlijnen, bel 035- 533 78 30.