Winkelwagen

Na de NEN-EN-14470-1 nu ook de NEN-EN-14470-2.

Na de NEN-EN-14470-1 nu ook de NEN-EN-14470-2.

Sinds juli 2006 is er nu ook een nieuwe richtlijn voor Safety cabinets for pressurised gas cilinders, de EN-14470-2. Het Centrum van Normalisatie heeft de EN-14470-2 september 2006 aanvaard en uitgebracht als de NEN-EN-14470-2. 
Uitgangspunt van de nieuwe norm voor brandwerende opslagkasten van cilinderflessen was de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten de EN-14470-1. Het grote verschil tussen beide normen de toegestane temperatuur stijging tijdens de test en de locaties van de meetpunten.

In een brandwerende veiligheidskast is het kritieke punt de stijging van de algehele temperatuur die niet hoger mag zijn dan 180K uitgaande van een starttemperatuur tussen de 15 en 25 graden. Bij een cilinderfles is het kritieke punt de rubber O-ring in het ventiel. Wanneer deze O-ring verbrand kan het gas ongehinderd en onder druk de veiligheidskast instromen. Dit is uiteraard levensbedreigend voor het aanwezige personeel en de hulpdiensten. De oppervlaktetemperatuur van het ventiel is dus het criterium en mag niet hoger worden dan 50K. Hiermee wordt de brandwerendheid in minuten vastgesteld.

Het hoofdstuk gassen uit het handboek milieuvergunningen deel 3 Processen, toestellen en opslagen gaf duidelijkheid in de wijze hoe er met de opslag van gasflessen diende te worden omgegaan. Deze regelgeving is door onbekendheid niet of nauwelijks toegepast in de praktijk. Nu in de PGS 15 de opslag van gasflessen wel wordt behandeld krijgt de opslag van gassen eindelijk de aandacht die het verdiend.

Veel laboratoria maken al jaren gebruik van brandwerende opslagkasten voor gasflessen omdat veel van de in laboratoria gebruikte gassen levensbedreigend zijn. Eigenschappen als uiterst brandbaar, brand bevorderend, zuurstof verdrijvend of zeer giftige zijn geen uitzonderingen voor de in gebruik zijnde gassen. Het opslaan van dergelijke gassen in een op de buitenlucht ventilerende gasflessen veiligheidskast is dus van groot belang.

Het assortiment Veiligheidskasten voor gasflessenopslag van De Milieu Concurrent BV ondergaat momenteel de EN 14470-2 brandkamertesten. 

Er is echter een ruime overgangsperiode in acht genomen dus de oude richtlijnen zijn nog steeds actueel. Veiligheidskasten voor gasopslag conform de DIN 12.925-2 die nu worden aangeschaft blijven dus ook na de volledige overgang naar de NEN-EN-14470-2 voldoen aan de gestelde eisen.

Voor meer informatie of praktijkgerichte adviezen over de diverse veiligheidskasten of de richtlijnen, bel 035- 533 78 30.