Winkelwagen

De Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15, is aanvaard

De Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15, is aanvaard.

De nieuwe richtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen is per 28 juni 2005 aanvaard. Hiermee worden de CPR 15 -1, 2 en 3 richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen, de leidraad voor vergunningverlening van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij stucadoorsbedrijven en hoofdstuk 8.3 uit de CPR 11-6 “opslag van gevulde spuitbussen” vervangen.

Per 1 juni 2004 is de Commissie Preventie van Rampen -CPR- opgeheven en vervangen door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen -AGS-. Nadat knelpuntonderzoek had uitgewezen dat de CPR richtlijnen verouderd en deels zelfs achterhaald waren, achtte overheid en bedrijfsleven het van belang de richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen te herzien.

De grote verschillen tussen de CPR richtlijnen en de nieuwe PGS 15 richtlijnen zijn met name de grondslag voor de indeling van een gevaarlijke stof. CPR ging uit van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen –Wms- lijst. De PGS 15 gaat uit van de indeling volgens de vervoerswet voor gevaarlijke stoffen, de ADR waardoor de opslag en de overige logistieke stromen van een gevaarlijke stof beter op elkaar aansluiten. Tevens zijn de “ondergrenzen”, het aantal kilo’s of liters die in een organisatie aanwezig mogen zijn zonder opslagverplichting, voor minder gevaarlijke stoffen verruimt.

Wel zijn gasflessen, spuitbussen, CMR stoffen, bepaalde organische peroxiden tot 1000 kg, zeer licht ontvlambare stoffen, brandgevaarlijke vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen, stoffen die na contact met water brandbare gassen ontwikkelen en infectueuze stoffen toegevoegd aan de lijst van stoffen die dienen te worden opgeslagen conform de richtlijnen.

De PGS 15 geldt alleen voor nieuwe aangevraagde milieuvergunningen. Aanvragen voor 28 juni 2005 vallen nog onder de CPR 15 -1, 2 en 3 richtlijnen. Bestaande onder de CPR 15-richtlijnen gerealiseerde opslagvoorzieningen worden geacht nog steeds aan de stand der techniek te voldoen en hoeven dus niet te worden vervangen. Uitzonderingen zijn type blusinstallaties die onvoldoende in staat zijn gebleken om een brand in een opslagvoorziening te beheersen. Deze zullen verplicht vervangen moeten worden.

De nieuwe richtlijn is duidelijk aangepast op de huidige stand der techniek, hetgeen ruimte biedt de eisen voor maximale opslaghoeveelheden en de eisen die gesteld worden aan de locatie van de opslagvoorziening te versoepelen mits voldaan wordt aan de gestelde veiligheidsnormen. 

De Milieu Concurrent BV biedt opleidingen aan voor het in de praktijk toepassen van de nieuwe richtlijnen. Tevens is er training en begeleiding in het opzetten en structureren van een BHV organisatie. Eén van de nieuwe verplichting met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke en nu ook duidelijk benoemt zijn in de PGS 15.

De Milieu Concurrent BV en haar producten zijn al klaar voor de nieuwe richtlijnen. U als klant van De Milieu Concurrent BV straks dus ook. Voor meer praktijkgerichte informatie of adviezen, bel 035-533 78 30.